Lagertømming frøposer☀️ Inntil 60% rabatt her

Lukk

Handlekurv

Finn produkter
Lukk
Hageglede Kundeklubb
Som medlem i kundeklubben ønsker vi å gi deg ekstra fordeler som takk for at du velger å handle dine hagevarer hos oss. Ved å være medlem vil du få goder som eksklusive tilbud, invitasjoner og informasjon på e-post og SMS. Medlemskapet er gratis, og medlemsfordelene gjelder på Hageglede.no.
Meld meg inn!
Fortsett å handle

Slik får du sterke planter med riktig vekstlys

Se produkter omtalt i denne artikkelen

Det livgivende lyset er grunnlaget for all vekst og plantenes trivsel. Hvordan vi og plantene opplever lys er ganske ulikt, så derfor bør vi ha et eget vekstlys eller plantelys som er tilpasset god vekst.

Alle planter er avhengig av et god tilpasset lys for å trives. Med ny teknologi kan vi alle dyrke planter inne året rundt. Foto: SkarpiHagen

For lite lys

De aller fleste av oss opplever at plantene får lyse skuddspisser og spinkel vekst gjennom mørketiden. I tillegg dukker det ofte opp brune bladspisser og gule blader. At blader blir gule og visner gjennom den mørkeste tiden av året, er som regel plantens egen forsvarsmekanisme for å overleve inntil dagene blir lengre og lyset kommer tilbake. Mindre bladmasse = mindre å holde liv i for en plante som har krevende forhold, og derfor blir en del blader kastet.

Er det lite lys vil mange planter kvitte seg med bladmasse for å overleve. Derfor er det ofte mye gule blader som dukker opp på vinteren. Foto: SkarpiHagen

Lyset, og ikke minst riktig lys, er avgjørende for at plantene skal kunne opprettholde fotosyntesen som foregår i klorofyllet inne i bladene. Denne neste magiske prosessen som foregår inni bladene gir planten nye krefter til videre vekst, og klorofyllet er faktisk det som gir plantene den fine grønne fargen. Derfor er det viktig med nok lys og rene støvfrie blader slik at lyset kommer inn til klorofyllet.

Lys til alle planter

Alle planter trenger en viss mengde lys, men det er store individuelle forskjeller. Dette henger tett sammen hvor plantene kommer fra opprinnelig. Har du en kaktus som er vant til nærmest ørkensol vil den stille helt andre krav til lyset enn en grønn plante som opprinnelig kommer fra skogbunnen i jungelen. Vi bør derfor tilpasse lys og temperatur etter plantenes krav, ønsker og opprinnelse for å trives. Når vi skal dyrke planter inne med vekstlys er noe av poenget å etterligne naturen. En dag på 12-14 timer med godt lys vil gi en god lyssum, og da kan det være greit å bruke en timer på lyset for å sikre en jevn døgnrytme til plantene våre innendørs.

Palettblad er blir fort lang og slengete med blasse farger om den ikke får nok lys. Supplement av vekstlys vil gjøre overvintringen mye mer vellykket. Foto: SkarpiHagen

Vekstlys

Med dagens teknologi er det mange muligheter og mye enklere å gi plantene våre den nødvendige hjelpen for å klare seg best mulig. LED-lys gir stor effekt, fullspektrum-lys og bruker relativt lite watt i forhold til lysmengden og effekten det gir. Det vil også si at det utvikles vesentlig mindre varme enn tradisjonelle glødepærer. Med LED lys vil vi også få optimalt fargespekter med balansen av farger som plantene trenger for å oppnå god vekst. Det røde og det blå lyset er essensielt for plantenes gode utvikling. Blått lys påvirker den vegetative veksten og gir tykkere blader og sterkere stilker med en mer solid vekst. Rødt lys vil i større grad påvirke blomstring og fruktsetting på sikt, men en riktig kombinasjon av disse to fargene er nødvendig for en god utvikling på planten helt fra starten.

Planter under vekstlys
Med nok lys av riktig kvalitet vil plantene bli tette og kompakte og godt rustet for et liv ute til sommeren. Foto: SkarpiHagen

Temperatur

Et annet viktig element i en plantes utvikling er temperaturen. Balansen mellom riktig lys og temperatur er avgjørende for å lykkes med dyrkingen. Jo høyere temperatur desto mer lys er nødvendig fordi plantene vil utvikle seg fortere. Kan vi senke temperaturen med noen få grader vil det kunne være avgjørende for et godt resultat selv om lyssummen er lik. Siden lys som er basert på LED-teknologi utvikler lite varme vil det være enklere holde en stabilt lavere temperatur for hjemmedyrkeren og den proffe. Et temperaturintervall på 16-20 grader vil fungere godt for de fleste planter under dyrking og forkultivering.

Frø sådd
Frø sådd samtidig som bildet over, men har stått i vinduskarm med kun naturlig lys og har strukket seg og er svake for videre dyrking. Foto: SkarpiHagen

Watt, lumen, kelvin og mikromol

Fra gammelt av kjøpte vi glødepærer etter antall watt som beskrev styrken på lyset – som i tillegg blir glovarme! En vanlig glødepære med alminnelig lampelys (selv om det oppleves som sterkt lys) vil ikke gi riktig sammensetning i fargespekteret, og har ikke nok mengde lys for å gi en plante det den trenger. Derfor bør vi se på litt andre verdier enn watt, og det kan være lurt å se på lys som har høyt antall lumen, kelvin og mikromol i stedet. Lumen betegner kun mengden lys som strømmer ut fra en lyskilde, men det sier ikke noe om mengden vekstfremmende lys. Kelvin derimot beskriver fargen på lyset og jo lavere antall kelvin jo varmere farge har lyset. En gammeldags glødepære vil som regel ligge på rundt 3000 kelvin og er uegnet for planter. Plantene trives med 4-6000 kelvin som er kald-hvit, og et vanlig dagslys med lettskyet vær vil ligge i overkant av 7000 kelvin.

Mikromol

Siden mikromol beskriver lyset som plantene kan nyttiggjøre seg er dette nok den viktigste måleenheten vi bør se på når vi skal kjøpe vekstlys. Mikromol er en betegnelse på hvor mye utnyttbart lys som treffer plantene per sekund, og dermed avgjørende for god utvikling og fotosyntese. Proff LED-lys har en høy effekt og gir hele 2,5 mikromol for hver watt som brukes av lampen. Jo høyere antall mikromol, jo mer og bedre vekst på plantene! Med kun en lampe på 40W vil vi kunne hente ut 100 mikromol per sekund. Med en høyde på 40cm over plantene vil det gi en fin spredning og godt areale å dyrke på. 

En god utnyttelse av antall watt som brukes er godt for plantene, miljøet og ikke minst bra for strømregningen.

NB! Ulike lamper har svært ulik effektivitet, og det kan være stor forskjell på hvor mange mikromol du får ut av 1 W strøm. Sjekk derfor hvor mange mikromol lampen gir per watt, og hvor stort areal som dekkes med angitt høyde fra plantene. Eksempel: har du en lampe som er beregnet å henge 10 cm over planten vil det være behov for mange lamper for å dekke et område på en kvadratmeter, og kan fort gi et unødvendig høyt forbruk av strøm. 

Siden mikromol forteller oss hvor mye lys som treffer plantene med en gitt avstand, vil skikkelige lyskilder som proff LED-lys gi rikelig med lys til god vekst. Løfter vi vekstlyset lenger fra plantene vil det gi en større spredning av lyset og antallet mikromol blir spredt over et større område slik at hver plante opplever mindre effekt. En seriekobling med flere lamper, og opprettholde anbefalt avstand, kan da være løsningen for å dekke et større dyrkningsareal med godt vekstlys som plantene kan nyttiggjøre seg. Husk bare å gi 12-14 timer lys per dag.

Vekstlys er et sammensatt tema med mange begreper og tekniske beskrivelser, men det hele koker ned til at vi bør se etter et vekstlys som gir maksimal effekt av utnyttbart lys for plantene i forhold til strømforbruket – dette beskrives best gjennom antall mikromol per watt.

vekstlys
Plantelys og en form for stativ vil gi et bedre resultat på frøplanter og stiklinger selv uten dagslys. Foto: SkarpiHagen

Dyrking uten dagslys

Når du skal dyrke uten dagslys er det litt variasjon på kravene fra plante til plante, men i det store og hele er det bare å gi så mye utnyttbart lys som mulig. Heldigvis har de moderne vekstlysene en god fargemessig balanse så det ikke er ubehagelig for øynene å se på. Dette gjør at vi kan fylle opp med supplerende vekstlys i alle rom vi oppholder oss i slik at både plantene og vi kan trives.

Med de beste vekstlysene er det fullt mulig å dyrke uten dagslys, og på den måten kan vi utnytte rom i hus og leiligheter uten vindu. En bod eller en kjeller kan fint bli et planterom med en stabil temperatur. Henger vi lyset i anbefalt avstand over plantebrett med stiklinger, frø og ferdige planter vil dette gi en kompakt og fin vekst slik at vi har sterke planter til utplanting senere. Når det gjelder avstanden fra lyset og ned til plantene må vi huske på at direkte kontakt vil gi svimerker på bladene. Derfor kan det være smart med med et oppheng hvor du kan løfte lyset i takt med veksten. 

Har vi et vekstlys med et høyt antall mikromol vil dette som nevnt gi en god effekt på veksten og da må vi sørge for at den gode effekten får virke på plantene over nødvendig tid. Den daglige lysmengden en plante mottar, kalles lyssummen per døgn.

Lykke til:-)

Du trenger kanskje også..

Til handlekurven

Jeg er interessert og vil bli kontaktet