Stauder

Stauder

Stauder

Vi benytter følgende herdighetssystem:
A: Kan trygt overvintres
Aa: Kan trygt overvintres i godt drenert jord
B: Kan normalt overvintres
Bb: Kan normalt overvintres i godt drenert jord
C: Overvintrer noen ganger
Cc: Kan overvintres noen ganger i godt drenert jord
D: Flerårig, men ikke vinterherdig