Lagertømming frøposer☀️ Inntil 60% rabatt her

Lukk

Handlekurv

Finn produkter
Lukk
Hageglede Kundeklubb
Som medlem i kundeklubben ønsker vi å gi deg ekstra fordeler som takk for at du velger å handle dine hagevarer hos oss. Ved å være medlem vil du få goder som eksklusive tilbud, invitasjoner og informasjon på e-post og SMS. Medlemskapet er gratis, og medlemsfordelene gjelder på Hageglede.no.
Meld meg inn!
Fortsett å handle

Gi nytt liv til jorda med grønngjødsel

Grønngjødsel: En god måte å forbedre jorda på

Grønngjødsel er en metode for å dyrke planter som senere blandes ned i jorda. Dette har mange fordeler, blant annet:

 • Tilfører jorden humus og næringsstoffer
 • Stimulerer jordens liv av mikroorganismer
 • Utkonkurrerer ugress
 • Tiltrekker bier, sommerfugler og andre nyttige insekter
 • Forbedrer jordstruktur
 • Fanger opp og tar vare på næringsstoffer

  Fangvekster

  Fangvekster er grønngjødselvekster som dyrkes for å fange opp og ta vare på næringsstoffer som ellers ville forsvunnet ved utvasking, erosjon og avrenning. De dyrkes ofte etter en tidlig innhøsting, slik at de får vokse godt og lenge utover sensommeren og høsten. Om våren blandes de ned i jorden, minst 2-3 uker før såing eller utplanting av grønnsaker.

  Noen eksempler på fangvekster er:

  • Bokhvete
  • Sikori
  • Raigress
  • Solsikke
  • Timotei

  Nitrogenbinding

  Noen grønngjødselvekster er selvforsynende av nitrogen. Disse er belgvekster, for eksempel vikke, kløver og lupiner. Disse plantene har bakterier i rotknollene som binder nitrogen fra lufta. Plantemassen og røttene blandes ned i jorden om høsten. Nitrogenfikserende vekster er god gjødsel før dyrking av purre, kålvekster og andre nitrogenkrevende grønnsaker.

  Jordforbedrende vekster

  Jordforbedrende vekster er grønngjødselvekster som hovedsakelig har som formål å skape luftigere og friskere jord, ved å redusere skadedyr, skadelige nematoder og sykdommer. Noen eksempler er:

  • Tagetes
  • Honningurt
  • Oljelin
  • Ringblomst
  • Havre
  • Raigress

  Ugresshemmende vekster

  Ugresshemmende vekster er grønngjødselvekster som dyrkes med hovedhensikt å hemme ugress. Noen eksempler er:

  • Solsikke
  • Bokhvete
  • Oljelin
  • Bønnevikke
  • Honningurt
  • Smallupin
  • Blodkløver

  Jorddekke med plantemasse

  Avslått grønngjødselvekst, eng eller gress kan legges som jorddekke mellom kulturplanter. Dette kan bidra til å forbedre jordstrukturen, redusere ugress og holde på fuktigheten. Jordekket kan legges ca 5-8 cm tykt dersom det legges på i én omgang, eller 3 cm tykt dersom det legges på flere ganger gjennom vekstsesongen.

  Hvordan velge riktig grønngjødsel

  Når du skal velge grønngjødsel, er det viktig å ta hensyn til hvilke formål du ønsker å oppnå. Hvis du ønsker å forbedre jordstrukturen, er jordforbedrende vekster et godt valg. Hvis du ønsker å tilføre jorden nitrogen, er nitrogenfikserende vekster et godt valg. Hvis du ønsker å hemme ugress, er ugresshemmende vekster et godt valg.

  Hvordan dyrke grønngjødsel

  Grønngjødsel kan dyrkes på de fleste jordarter, men det er viktig at jorda er fri for ugress før du sår. Du kan så grønngjødsel direkte i jorda eller i potter. Hvis du sår direkte i jorda, bør du så i rader med en avstand på ca 20 cm. Hvis du sår i potter, bør du bruke en næringsrik jordblanding.

  Grønngjødselvekster bør gjødsles med en nitrogenfattig gjødsel. Du kan også tilføre jorda organisk materiale, for eksempel kompost eller husdyrgjødsel.

  Når grønngjødselvekstene har begynt å visne, kan du blande dem ned i jorda. Dette kan du gjøre med en spade eller en jordfreser. Hvis du blander grønngjødselvekstene ned i jorda om høsten, vil de brytes ned over vinteren og gi jorden en god start på våren.

  Du trenger kanskje også..

  Til handlekurven

  Jeg er interessert og vil bli kontaktet