Handlekurv

Finn produkter
Lukk
Hageglede Kundeklubb
Som medlem i kundeklubben ønsker vi å gi deg ekstra fordeler som takk for at du velger å handle dine hagevarer hos oss. Ved å være medlem vil du få goder som eksklusive tilbud, invitasjoner og informasjon på e-post og SMS. Medlemskapet er gratis, og medlemsfordelene gjelder på Hageglede.no.
Meld meg inn!
Fortsett å handle

Et nytt system for hardførheten til stauder

Se produkter omtalt i denne artikkelen

Siden Hageglede selger frø fra Impecta forholder vi oss til deres informasjon om hardførheten til stauder. Vi har ingen annen kjennskap til tema enn at følgende informasjon er korrekt:

Hvilke stauder skal jeg velge?

Nye beskrivelser av hardførheten til stauder gir deg som dyrker større mulighet til å velge arter og sorter etter forholdene i akkurat din hage. Riktig plante på rett sted er nøkkelen til suksess og det er ikke like viktig å tenke på om du bor i de nordlige eller sørlige delene av landet. La oss se nærmere på hvordan du velger stauder.

Trykk her for å sjekke ut vårt store utvalg av stauder.

Hva er en flerårig plante?

Livssyklusen til stauder skiller seg fra livssyklusen til trær og busker. Sistnevnte har deler over bakken som blir liggende hele året, mens staudene er urteaktige og visner om vinteren. Stauder, så vel som busker og trær, overlever i vårt kalde klima fordi røttene deres går i dvale om vinteren når fotosyntesen stenges og jorda enten er frossen eller konstant kald og våt.

Hva betyr hardførheten hos stauder?

Om en staude er hardfør eller ikke, handler om røttenes evne til å overleve vinteren i vårt klima. Overvintring og oppvåkning er kritisk. Om høsten og tidlig på våren er jorda fuktig og kald, noe som gjør at røttene råtner eller fryser fordi de er aktive. Under selve vinterhvilen er røttene inaktive og tåler skikkelig kulde uten problemer – livssyklusen deres har til og med tilpasset seg kalde vintre.

Hvorfor har vi et nytt system for hardførheten hos stauder?

Som dyrker er du sikkert kjent med sonekartet, hvor Norge er delt inn i åtte geografiske dyrkingssoner. Kartet ble lenge brukt for trær og busker samt stauder.

Soneinndelingen kan imidlertid anses som misvisende for stauder, da helt andre dyrkingsforhold kan råde innenfor en og samme sone. Selv for trær og busker kan sonekartet være litt for generelt, men det fungerer likevel godt nok for disse planteartene.

Nå har det kommet et nytt system for hardførhet for stauder. Dette er med et bokstavsystem fra A − D. Stauder blir likevel fortsatt klassifisert med beskrivelser som fortsatt er basert på de ulike geografiske delene av landet.

I 2021 har det svenske Staude-konsernet presentert et modifisert system som går bort fra fokuset på hvor i landet dyrkeren bor. Dette skriver gruppen:

«Ideen med de nye overvintringsbokstavene er at de er enkle, konsekvente og har mindre fokus på geografisk plassering. I stedet er de basert på sannsynligheten for vellykket overvintring. Siden stauder vanligvis overvintrer under bakken, er det hovedsakelig plasseringen og ikke i like stor grad breddegraden som avgjør.

Gjennom kategorier som ikke har en geografisk betegnelse, har de nye overvintringsbokstavene lang holdbarhet, også tatt i betraktning at klimaet endrer seg og vi har forskjellige vintre.»

Hvor bør staudene plasseres?

I naturen trives planter på steder som gir de beste forutsetningene for at den kan overleve. Plantenes plassering bør altså ha lys, jord, vind, temperatur, vann og andre faktorer passer best for plantene som er der. Tar du hensyn til de grunnleggende ønskene til staudene når du dyrker dem i hagen, vil du få sunne, sterke og lettere å ta vare på planter.

Sjekk ut vårt store utvalg av stauder her!

Det nye systemet for hardførheten til stauder.

Det nye systemet for hardførheten hos planter

Når du dyrker stauder, har du nye beskrivelser av hardførhet å forholde deg til. De ser slik ut:

A = Kan trygt overvintres
A * = Kan trygt overvintres i godt drenert jord
B = Kan normalt overvintres
B * = Kan normalt overvintrer i godt drenert jord
C = Kan overvintres noen ganger
C * = Kan overvintres noen ganger i godt drenert jord
D = Kan ikke overvintres.

* = Ingen erfaring

Den nye måten å beskrive hardførheten til stauder bør hjelpe dyrkere å forstå at det er vinteren som er avgjørende, og at en vellykket vinter ikke er strengt avhengig av hvilken del av landet du bor.

Bli kjent med mikroklimaet ditt

Det er misvisende å si at en geografisk region som helhet tilbyr planter et visst klima. Klimaet varierer mellom ulike steder innenfor samme region helt ned til mikronivå.

Ulikt klima i byer og på landsbygda
Mange tenker kanskje at i nord er det kaldt og i sør er det varmere, punktum. Men tenk heller på forskjellen om du dyrker i et lunt rom i en i nord eller i en hage i sør som ligger på landsbygda omgitt av vidstrakte jorder. I sistnevnte tilfelle plager vinden plantene og stiller krav til ekstra slitesterke stauder.

Velstående stauder blir mer hardføre

En staude som tilbys gode forhold holder seg frisk og samler mye energi i røttene i vekstsesongen. Dette gjør planten bedre rustet til å takle vinteren enn om den har måttet kjempe for å overleve i et miljø hvor den ikke trives.

Ulike klima på høyder, sletter og i lavninger
I en geografisk region varierer klimaet mye avhengig av hvordan landskapet ser ut. Høyder er for eksempel tørrere enn lavninger. Høyder og sletter gir mer vind enn lavninger og sola steker flere timer om dagen over en høyde enn ned i en lavning. Forhold som disse er viktige for hardførheten til en staude.

Ulikt klima i forskjellige hager
I et område og til og med i samme nabolag kan klimaet variere i forskjellige hager. Plassering av tomter i forhold til andre hus, vegetasjon og åpne arealer skaper ulike forhold når det gjelder vind, vann og sollys.

Ulikt klima på forskjellige dyrkingssteder
Vi er nede på det virkelige mikronivået når vi snakker om skiftende klima i en og samme hage. Med hekker, trær, vegger, planker og ved å bygge opp blomsterbed eller dyrke i kasser, skaper vi et mikroklima som gir staudene ulike forhold.

En balkong er et annet eksempel på et mikroklima. Mange har flyttet fra et hus og en frodig hage til en leilighet med balkong og oppdaget at de ikke kan dyrke de samme staudene i potter på den vindfulle balkongen som de gjorde i jorda i den lune hagen.

Trykk her for å sjekke ut hva vi tilbyr av stauder.

Bli kjent med jorda di og plantenes ønsker

En grunnleggende definisjon i det nye bokstavsystemet for hardførheten til stauder er «i godt drenerte forhold». For å forstå dette går vi tilbake til de tidene da staudene skal overvintre om høsten og våkne om våren. Mange arter har røtter som er i fare for å råtne hvis de blir liggende i fuktig, kald jord, som derfor kreves at vann dreneres bort. Selv i vekstsesongen er konstant fukting en ulempe for utviklingen av røttene. Å forstå hvordan jorden din er formet og hva du kan gjøre for å forbedre den er derfor viktig for vellykket dyrking.

Riktig plante på rett plass
Det er ikke bare jorda som er viktig for at staudene skal overleve vinteren. Ulike stauder stiller ulike krav til mengde lys og vann og de er har ulikt følsomhet for vind. Hvis de dyrkes på et sted som oppfyller disse kravene, vil røttene være sterke, sunne og godt rustet for overvintring.

Når du velger stauder til hagen din, skaper du gode forhold for deres overvintring ved å tilpasse deg plantenes ønsker ved valg av sorter:

  • Tenk på hvilken jord du har i hagen og velg arter og sorter som trives i den.
  • Tenk på om en art eller variant trives i sol, halvskygge eller skygge.
  • Tenk på om plantene er vindtette eller ikke.

Fra sol til skygge – hvilke planter bør jeg velge?

  • I de delene av hagen som får sollys i mindre enn tre timer om dagen, bør du velge skyggetolerante planter.
  • I de delene av hagen som får sollys mellom tre og seks timer om dagen, bør du velge planter som trives i sol til halvskygge.
  • I de delene av hagen som får sollys i mer enn seks timer om dagen, bør du velge solelskende planter.

Våg å teste, få erfaring og del din kunnskap om hardførheten

Vi håper du har fått forståelse for de nye beskrivelsene av hardførheten til stauder.

En morsom del av dyrkingen er å prøve seg frem og få egen erfaring med hva som fungerer bra eller mindre bra. Når du så forteller andre hva du har lært, oppdager du det beste av alt – at dyrkerglede er delt glede.

Ennå ikke sjekket ut vårt utvalg av stauder? Trykk her!

Du trenger kanskje også..

Til handlekurven

Jeg er interessert og vil bli kontaktet