Artikkelnr: PLENJORD

Beskrivelse

Plenjord er et blandingsprodukt bestående av naturjord /matjord, sand og naturgjødsel. Jordblandingen er forholdsvis kompakt og har lite drenerende egenskaper.

Dette gjør at jorda i hovedsak egner seg til plen, gress og visse typer natureng.
I enkelte tilfeller kan plenjorda også egne seg til «vann/flomveier» hvor det ikke skal være infiltrasjon.

Vi anbefaler å legge ut 5-10 cm oppå god, avrettet undergrunnsjord, som har god drenering av vannet. Plenjorda må gjødsles ganske hardt etter utlegging, hvis man skal så plen. Legger man ferdigplen, kan man gjødsle etter ferdig utlegging og under vanning/regnskyll.

Jordblandingen er et naturlig blandingsprodukt med hovedvekt på naturjord/matjord. Dette betyr at jorda inneholder både silt, leire, sand og noe stein. I tillegg til at disse massene har en viss mengde frøbank som kan bestå av både frøugrass og rotugress.

Plenjord er utviklet for å tilfredsstille kravene i henhold til NS2890.

Les mer
Minimer
Les mer
Minimer

Plenjord i storsekk (1000 l) – For gressarealer, blomsterenger og veiskråninger

Artikkelnr: PLENJORD

Plenjord i storsekk (1000 l) – For gressarealer, blomsterenger og veiskråninger

Plenjord er en kompakt jordblanding som egner seg godt til gressarealer, blomsterenger og veiskråninger.

Direktelevert hjem i storsekk på 1000 liter.

    2.990 kr

    Kan bestilles

    Kan bestilles

    Varenummer: PLENJORD Kategorier: , , ,