Klimasonekart

Vi anbefaler å bruke Hageselskapets klimasonekart.

Disse finnes tilgjengelig på Hageselskapets nettsider