Storkenebb eller geranium er flott og robust staude. Brer seg lett utover, og er godt egnet som markdekker.  Storkenebb må stå godt drenert, og trives best i tørr og ikke for leirholding jord. Ellers er den lett å lykkes med, og gir lang og vakker blomstring. 

Lengst og best blomstring får den i full sol, men den kan også trives i halvskygge.