Gladioer (gladiolus) er flotte, ofte høye, blomster som gir høyde og struktur i bedd. Blir normalt 75 til 120 cm høye.

Blomstrer fra juli til oktober. Lange stilker, som regel med traktformede blomster. Stilkene er tykke og har blomster på den ene siden. Fin til snitt.