Planteklare vekster på barrot

Dette er planter som har overvintret og dermed vil gi stor avling allerede første år (og i mange sesonger fremover).