At jevn tilgang på vann sørger for friske blomster og planter er de fleste klar over. Men av flere årsaker er det faktisk ikke alltid like enkelt å få til god nok vanning, spesielt i krukker, på hytta og ikke minst på kirkegården. Men det finnes en smart løsning: selvvanningskasser!
En blomsterkasse med selvvanning vil si at kassen har et vannlager som fylles med vann, og så henter jorden ut det den trenger av vann fra reservoaret.

Dette liker både du og plantene dine, fordi:

  • Plantene får fantastiske vekstforhold
  • Vannforbruket blir mindre, ingenting sløses vekk
  • Det blir mindre vanningsjobb