Norge er delt inn i åtte forskjellige herdighetssoner som forteller noe om hvor de forskjellige plantene trives. Jo høyere sone, jo tøffere klima.

I kategoriene under har vi sortert roser og stauder etter hvilke herdighetssoner de kan overleve i. Dersom du finner en plante i eksempelvis "H5" betyr dette at den overleverer i alle soner fra "H1" og opp til "H5". Herdighetssonene som er oppgitt på våre produkter medfører ingen garanti for vekst, da lokale værforhold og "mikroklimaet" i hagen din spiller den største rollen. Derfor må herdighetssoner betraktes som en pekepinn snarere enn en fasit.

Sjekk hvilken herdighetssone din hage tilhører her.