Tørråte er en sopp som trives ekstra godt i varme og fuktige sommere. Særlig varme netter kan lede til smitte over store områder. Soppsporene fraktes med vind og vannsprut. Kaldt og tørt vær liker soppsporene ikke. Den ble funnet i poteter først, og det er der den er vanligst. Tørråte kom til Europa i 1845, og ledet samme vinter til hungersnød i Irland (500.000 sultet ihjel).
Tørråte kjennetegnes ved dårlige røtter/rothals, flekker på blad og grønnsak. Og mangelfull vekst/modning.
Sporer spres med vind og vannsprut. God rengjøring (i veksthus) og god drenering hjelper. I industrielt landbruk brukes sprøtemidler. Når det er høy plantetetthet så er det en fordel med dryppslanger til vanning (så vanningen bare kommer på røttene), samt veksling av sort fra år til år (rotasjon).
I Norge er disse sortene utsatt for Tørråte: Tomat, Agurk, Salat og Potet. Spesielt i drivhus.
I økologisk produksjon har markkompost vist seg å hjelpe mot dette. Les mer Her.

Generelt kan man si at sunne sterke planter er mer resistente mot sykdommer. Har plantene god jord (veldrenert, god microbiologi, tilgang på alle næringsstoffer), så er dette et godt utgangspunkt. Velg sorter som er krysset frem for høy resistens mot sykdommer. Tomater liker det jo solrikt og lunt. Men, man kan ikke forsikre seg mot alt, og tørråte kan være vanskelig.