Selv har vi sett 8-10 sommerfugler på en busk, mens det tilsynelatende ikke var en eneste sommerfugl i resten av hagen. Det var også litt overraskende da hagen besto av store staudebed og roser.

Det finnes flere sorter Budleia, og normalt kan de bli opp til 3-4 meter i høyde. Det er stort sett med skudd fra bunnen, som står og svaier utover. Sortene vi har valgt ut har en kompakt voksestil og blir normalt ikke mer enn rundt 1,5 meter. Det gjør dem velegnet i kombinasjon med andre planter, uten at man bruker for mye plass.

Skal man lykkes med Sommerfuglbusk så er det viktig med dyp (og gjerne litt muldrik) jord. Vokseplassen bør også være lun, den trives ikke på steder med sterk vind. Ved sterk vind så kan grenene også knekke. Har man den for sommerfuglenes skyld, så vil ikke de heller trives et sted hvor det er for værutsatt.

Det er de lange svaiende blomstene på slutten av sommeren (blomstring fra annen halvdel Juli) som tiltrekker seg sommerfugler. Hver ”blomst” består av en lang rekke små blomster som er rike på nektar. Da går sommerfuglen bortover fra blomst til blomst for å spise. I slike situasjoner er det lett å komme tett innpå med kameraet.