For det første, om vinteren er de fleste planter i dvale. Det vil si at de har liten aktivitet når det gjelder næringsopptak (røtter) og fotosyntese (blader), samt lite næringsutveksling mellom røtter og blader. Det andre er at plantene har samlet det meste av næringen sin i roten gjennom vinteren. Tar man vekk (eller beskjærer) en del av det over bakken, vil en plante i dvale stort sett klare seg fint på energilageret som ligger i roten.

Enhver plante i vekst må ha balanse mellom hva som skjer over jorden (fotosyntese) og hva som skjer under jorden (vann og næringsopptak). Endres balansen kraftig, så påvirker dette planten (hemmer veksten/utviklingen). Skal du flytte eller plante om en plante i full vekst, så vil du gjerne kutte over mye av røttene i den prosessen. Da må du også trimme ned det over bakken, for at det er balanse mellom mengden røtter/blader.

Ethvert kutt (over eller under bakken) forårsaker sårflate. Her kan det danne seg sopp og sykdom. Skarp saks, små kuttflater, kutt nær stamme/knopp, gir mindre risiko og bidrar til at såret gror fortere/bedre. Store kuttflater som blir revet opp i prosessen øker risiko for råte, sopp og sykdommer.

Nyvekst skjer hovedsakelig om våren. Det er da knoppene skyter opp, men det er også i denne perioden mange av de nye (og tynneste) røttene dannes. Planter man ut en plante rett før denne fasen, så starter veksten av nye røtter raskt, og de finner steder med fuktighet. Planter man ut på en annen årstid, så tar det lengre tid før det vokser nye røtter. Dette er vel noe av det viktigste med enhver omplanting/utplanting. Det er også de tynneste røttene som har størst overflate (i forhold til masse), og som er helt nødvendig for vann og næringsopptak.

Den hyppigste dødsårsaken til at nye planter dør er tørke. Har de jevnt med fuktighet, så er det nesten ingen som dør. Det er litt forenklet sagt, men, med mindre det er snakk om spesielle og vanskelige planter så treffer det relativt mange. Her gjelder det jo at man er flink med vanning etter utplanting. Når jorden er gravd opp, så tørker den fortere. Når jorden ikke er dekket til, så tørker den fortere. Når det ikke er en stor plante som skygger for jorden, så tørker den fortere.

Om sommeren er det ofte lengre perioder med lite nedbør, og det er varmere vær. Begge disse tingene fører til uttørking av jorden. Når det i tillegg er vind, så får det en enda sterkere tørkeeffekt. I naturen er jorden gjennomboret med røtter, det ligger gjerne litt kompostert plantemateriale i de øverste jordlag som reduserer uttørkingen. Når jorden er oppspadd nylig, så er den luftig og væske kan fordampe fra plantehullet.

Kort sagt, plant om våren, og pass på vanning. Uansett når du planter ut, eller planter om, ha fokus på jevn vanning. Dekker du til jorden så hinder du også fordamping. Her kan man bruke hvit fiberduk, tang, kvernet kvist, løv eller annet.