Det går an å kjøpe mange pakker og plante tett! Da kan du få et slik syn uti juli!

Hvilken glede!

Her er det mengder med liljer og noen stauder innimellom. Det er blant annet revbjeller som er toårige, men frør seg lett selv, og det er busknellik som også sies å være toårig, men som dukker opp hvert år hos meg på Indre Østlandet. Vi kan også se noen oktobersedum, som skal blomstre senere og de blå riddersporene som de kaller "larkspur" i England. De er lave, med luftige blomsterstander og knall, knall blå! Ytterst til høgre ses noen blad til iris som har blomstret før liljene.

Skal du anlegge et slik liljebed fra grunnen av så er det fint med god drenering slik som her. Skråbed mao.

Bilde/tekst fra: Hilde Hjelt, Ring