Siden har Cannaens populariteten dalt, og mange har rynket på nesen over bruken av disse store eksotiske plantene i vårt nordlige klima, men den tiden er slutt! På nytt har vi gjenoppdaget disse staslige plantene med skulpturelle blader i vakre farger, og fargemønstre. Den britiske hagedesigneren Gertrude Jekyll kalte Canna "det vakreste bladverket i rabatten", og vi er enige.

Canna ble introdusert i Europa på 1500-tallet fra Sør-Amerika , og blir første gang nevnt av Charles de l'Ecluse i boken "Histoire des plantes rare observées en Espagne" i 1576. Etterhvert ble Canna svært populær i vår del av verden, mye takket være den intense hybridisering som foregikk i Europa på slutten av 1800-tallet, og som forvandlet Canna fra en plante primært brukt for dens vakre bladverk til en plante der både de vakre blomstene, og det eksotiske bladverket vies like mye oppmerksomhet.

I dag er dvergvariantene de mest populære i Norske hager. "Pink Sunburst", eller "Pringel Bay" som den originalt ble kalt, er en herlig dverg variant med rosa blomster og variegert bladverk i grønt og rosa. En annen dvergvariant er "Lucifer" som med sine flammende rødegule blomster minner sterkt om "Fairy Queen" som kan dateres tilbake til 1890. Dvergvariantene blir sjelden høyere enn 90 cm noe som gjør de ypperlige både i bed og store urner.

Større Cannaer som "Black Knight" er ypperlig som midtpunkt i rabatter, eller som sommerhekker langs gjerder og husvegger.