Hvorfor Ildfat

Utgangspunktet for ildfatene er ståltanker som er skåret ut for hånd. Det kan være tanker som har vært brukt til propan, varmtvannsberedere, og lignende. For mange slike tanker er rett og slett livstiden (altså brukstiden som trykktank) tidsbegrenset. Da kan de gå til skrap, eller de kan brukes igjen. For at mennesker skal kunne ha glede av gjenbrukte produkter, så må designet være bedre enn for nye produkter. Mønsteret på siden er særegent, men det er også praktisk. Det begrenser nemlig vinden som blåser over kanten (og ofte blåser asken ut). Flammetungene som er formet skaper en naturlig levegg som konsentrerer varmen til bunnen av ildfatet. Dette gjør at ved og kull varer lengre.

Stålet er ubehandlet. Dette er den naturlige fargen det har. Selv om det er overflaterust, så er godset tykt (opp til 6 mm for de største fatene) og god stålkvalitet som ikke gjennomruster. Skulle man ønske å ha det helt sort kan man også bruke ovnssverte.

Produktene finner du her.