Ganrot legger opp til et prinsipp hvor urinen tørkes og brukes på jorden som gjødsel. Da brytes næringsstoffene ned gjennom jorden, og taes opp i plantene.

I Nederland har de imidlertid allerede gått et langt skritt videre. Da Hageglede besøkte roseprodusenter forrige uke, fikk vi også et innblikk i kommersiell salatproduksjon. Industribonden Groen Talas har 24.000 kvadratmeter med drivhus, og 2700 kyr. Her går alt automatisk. Minisalatplanter, som akkurat har spirt, blir levert med lastebiler og satt i vekstsenger av roboter. Det som imidlertid er skremmende sett med norske øyne, er at han bruker urinen fra kyrne direkte som gjødsel. Salaten vokser på rekker, hvor de er festet i lange plastrør. Her er det ingen jord, men røttene går ned i en veske bestående av vann, urin og litt mineralstoffer. Ifølge Talas er urin noe av det mest effektive som kan brukes for hurtig vekst, dessuten er det et stort avfallsproblem i Nederland, og det er dyrt å kvitte seg med urinen.

Vi spør om dette ikke kan være smittefalig, men Talas er helt ubekymret. Han har et topp moderne anlegg som er godkjent etter EU's hygienestandard EU183/2005. Her blir all urin bestrålt med radioaktive stråler, og UV stråler, slik at ingen patogener smitter i salaten.

For å følge opp saken henvender vi oss til den Nederlandske planteinspeksjonen. Her informerer Dr. Freek Eneigyh at metoden er omstridt i flere EU land. Ved flere anlegg har det ikke vært tilstrekkelig bestråling av urinen, og dette har ført til flere tilfeller hvor store mengder salat har måttet bli trukket tilbake fra markedet.

Tilbake i en av de enorme drivhusene viser Talas oss hvordan all salat vaskes, før den sendes til kunder. Etter at vannet er rent av plantene går det tilbake som vann til de andre plantene. Talas leverer 8 - 10 lastebiler med salat i uken, og av dette leveres ca 20 % til skandinaviske land. Hovesaklig Sverige, men Talas vet også at det selges laster videre til Norge.

Vi spør ham om han selv spiser sin salat, hvilket han bekrefter: "jeg tror dette er fremtidens produksjonsmetode, se jeg er sunn og frisk, nesten all mat produseres effektivt i dag".