i verden som har utmerket seg i større grad når det gjelder livslengde.

Slike områder kalles Blue Zones, eller blå soner på norsk. Dette er regioner hvor det er markert flere 90 og 100 åringer enn ellers. Faktisk kan det være inntil 10 ganger flere 100 åringer i Blue Zones, enn i resten av befolkningen. Når man har levet noen år, og tenker man har det godt, så kan det jo være en nyttig kunnskap å vite hvordan man forlenger livet. Og da gjerne ikke ved å dø senest mulig, men snarere å ha det best mulig i høy alder.

Først, de kjente Blue Zones er: Sardinia, Okinawa (Japan), Loma Linda (California), Icaria (Hellas), Kaukasus (noen områder har vært negativt påvirket av konflikter).Så kan man jo spørre seg hva disse har til felles. For det er klart det er variasjoner, men likhetene er jo det som er enklest å forholde seg til. Her er det mennesker hvor familie betyr mye, de spiser mye vegetabilsk og lite kjøtt, det er sollys, de har jevnt med bevegelse, lav stressfaktor; og så det vi har lett etter: Hagearbeid.

Ja, Hageglede, terapien det er ved å pusle med noe som ikke stresser. Hvor man belønnes for tålmodighet, og regelmessig tilsyn, det gjør livet lengre. Så, om du ikke fikk gjort alt du ønsket i hagen i år, tenk på at det bidrar til å forlenge livet ditt. Så kan du heller leve noen år ekstra enn å skynde deg akkurat nå.

Mer om temaet på Wikipedia og Dan Buettner.